Over Kuumba

Over Kuumba

Het Vlaams-Afrikaans huis Kuumba is de plek waar Afrikaanse culturen en de Vlaamse cultuur samenkomen voor uitwisseling, dialoog en entertainment. Onze werking wordt gesteund en geleid door onze vrijwilligers, die bijna allemaal van Afrikaanse origine zijn, die we de mogelijkheden en kansen geven om hun projecten te ontwikkelen.

In samenwerking met onze vrijwilligers en andere organisaties bieden wij een waaier van activiteiten aan: taallessen, workshops dans en persussie, concerten, poëzieavonden en jamsessies, film, debat, gidstochten in de wijk en expositiemomenten.

'Kuumba' betekend 'creativiteit, en hiermee bedoelen we de energie en creativiteit die opborrelt wannneer culturen en gemeenschappen elkaar ontmoeten en versterken.

Niet alleen onze Vlaams-Afrikaanse identiteit, maar ook de ervaring en expertise van onze vrijwilligers zorg er voor dat Kuumba leeft.  Wij hebben de taak en de kans om een schakel te zijn tussen de Afrikaanse gemeenschap en de Vlaamse gemeenschap. Met het aanbieden van laagdrempelige activiteiten en de kennis van onze vrijwilligers, willen wij de diversiteit van Brussel en Vlaanderen  niet alleen in België maar ook internationaal promoten. Aan de andere kant willen we ook een springplank zijn voor Belgisch-Afrikaans talent naar het reguliere Nederlandstalige culturele landschap.