Missie en Visie

DE MISSIE  

Het Vlaams-Afrikaanse Huis Kuumba is een socio-cultureel ontmoetingscentrum in het hartje van Brussel. Het is ons doel om verschillende culturen bij elkaar te brengen, met als uitgangspunt de Afrikaanse gemeenschappen. We willen een schakel zijn tussen de groeiende mix van Vlaamse en Afrikaanse culturen.  We bouwen bruggen binnen de stad en Vlaanderen. 

ONZE VISIE  

Onze diverse samenleving toont een steeds rijker wordende schakering aan culturen. Er is echter niet altijd veel contact en ontmoeting tussen al die verschillende culturen. Het doel van vzw Kuumba is de interesse en vraag naar meer ontmoeting en uitwisseling stimuleren en activeren. Ernaast bouwen ook bruggen tussen de verschillende Afrikaanse gemeenschappen en reguliere instellingen. Dit wordt verwezenlijkt door drie verschillende werkingen: 

Kuumba als ontmoetingshuis: 

Kennismaking met het verleden dat België en Afrika bindt, kan aan de hand van gidstochten, buffetten en workshops.  Met deze activiteiten laten we mensen vaak voor een eerste keer proeven van de vele verschillende Afrikaanse culturen en het unieke karakter van Matongé.  

Cultuur is het instrument bij uitstek dat als bindmiddel dient bij deze ontmoetingen. Kuumba wil de brugfiguur zijn tussen gemeenschappen die elkaar anders misschien niet zouden treffen. In Kuumba is iedereen welkom. Ben je blank, bruin, zwart, man, vrouw, homo, hetero, jong of oud? In Kuumba maakt het niet uit. Iedereen is er welkom om te zijn wie hij is, om samen met de anderen in gesprek te gaan, te creëren en te zijn.  

 Vrijwilligers zijn ook essentieel voor de werking van Kuumba. Wij werken bottum-up, en onze evenementen en acties beginnen bijna allemaal vanuit het initiatief van onze artiesten en vrijwilligers. Wij ondersteunen hen in nieuwe en eigen initiatieven die misschien breder gaan dan onze visie, maar nog steeds bijdragen aan de dialoog tussen de verschillende culturen en gemeenschappen.  

Kuumba als Cultuurhuis: 

Onze culturele evenementen hebben het doel drempels weg te werken en mensen met een verschillende achtergrond en geschiedenis bij elkaar te brengen. Ze hebben ook als doel nieuwe en onbekende artiesten van Belgisch-Afrikaanse origine of artiesten met een hart voor Afrikaanse cultuur, een podium en een kans te geven om hun talent te oefenen en te delen met de rest van de België. Waar ze eerder drempels ondervinden om hun talenten te kunnen tonen, zorgen we dat deze drempels worden weggewerkt en begeleiden we hen om ook op andere podia te kunnen staan.  

Bruggen bouwen tussen deze startende artiesten en reguliere instellingen blijft een belangrijke rol voor Kuumba. We zien onze evenementen als een springplank voor nieuwe artiesten en zien ze graag door groeien naar veel groter instellingen. 

Kuumba als huis van educatie en expertise:  

De wekelijkse taal- en danslessen, de kennis over Afrika van onze vrijwilligers en werknemers en onze connecties met andere Afrikaanse organisaties zorgen ervoor dat ons centrum meer dan alleen een cultureel centrum is. Het is een plaats voor kennisverwerving, een centrum voor kennis en expertise. We organiseren taallessen, kennisverwerving, lezingen en workshops rond Afrika voor zowel groepen als individuen. We zijn een aanspreekpunt voor studenten, docenten, journalisten en iedereen met vragen rond Afrika en de Afrikaanse diaspora.  

Onze schoolwerking waarbij jongeren hun comfortzone Vlaanderen verlaten om kennis te komen maken met de realiteit van het grote stad specifiek Mantongé blijft belangrijk voor Kuumba. De kennis doorgeven over Vlaams-Afrikaanse diaspora door de diaspora zelf blijft een onmisbare factor binnen Kuumba.