Bookpresentation: ‘When we talk about colonisation’

Wanneer we spreken over kolonisatie, is een bundeling essays van Donatien DIBWE dia Mwembu, Sindani KIANGU, Pamphile MABIALA MANTUBA-NGOMA, Jean-Marie MUTAMBA MAKOMBO en Jacob SABAKINU Kivilu. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat in Vlaanderen verschijnt van Congolese historici, opgeleid en werkzaam in de Democratische Republiek Congo.
Quand on parle de la colonisation, est un recueil d’essais de Donatien DIBWE dia Mwembu, Sindani KIANGU, Pamphile MABIALA MANTUBA-NGOMA, Jean-Marie MUTAMBA MAKOMBO et Jacob SABAKINU Kivilu. Il s’agit du premier ouvrage en néerlandais d ‘historiens congolais, formés et actifs dans la République démocratique du Congo, à paraître en Flandre.

Kunstenaars laten Congolezen spreken over kolonisatie

http://www.publiekeacties.org/