RIP ALAIN MPETSI bestuurslid Kuumba

Met grote droefheid melden wij u het overlijden van bestuurlid Alain Mpetsi. Alain was een  enthousiaste en zeer warme man. Hij begeleide zowat de helft van onze gidstochten in de Matongéwijk. Alain stond ook in voor de lessen Swahili en Lingala binnen Kuumba. Hij was een fantastische leraar.

RIP ALAIN MPETSI ILOO

     °25-09-1971    + 28.04.2016
Lid raad van bestuur  Kuumba
Membre du Conseil d’administration  Kuumba

Naast zijn bestuursfunctie begeleidde Alain zowat de helft van onze wandelingen in de Matongéwijk. Hij startte  met de cursussen Lingala en Swahili, die uitgroeiden tot een succesverhaal.
Alain était administrateur de Kuumba et accompagnait presque la moitié de nos promenades guidées à Matongé. Ses cours de Lingala et de Swahili étaient une de nos activités phares, rassemblant un mélange diversifié d’étudiants.

Kuumba perd un collaborateur très apprécié – nous avons tous perdu un ami chaleureux.
Kuumba verliest één van zijn belangrijkste medewerkers – wij allemaal een warme vriend.

Programme funéraire  ALAIN MPETSI
Date : Mercredi 4 mai
14-15:30 cérémonie religieuse à l’Hopital Brugmann
18h00 soiréee d’hommage à Kuumba
Programma afscheid van ALAIN MPETSI
Datum: woensdag 4 mei
14-15:30 religieuze dienst in het Brugmann Hospitaal te Laken
18u tot de ochtend: samenkomst + eerbetoon

Kuumba, Waverse steenweg 78 chaussée de Wavre. 1050 IXL