Kleine Helden: CHARIS BASOKO

MENSENRECHTENVERDEDIGERS IN CONGO

Tijdens deze avond focussen we op de vreedzame strijd van jongeren in Congo voor meer inspraak, sociale rechtvaardigheid, eerlijke verkiezingen en een politieke machtswissel. Wij hebben aandacht voor de bedreigingen waarmee jongerenorganisaties geconfronteerd worden.

Onze speciale gast is Charis Basoko, politicoloog en medewerker bij RODHECIC (Réseau d’organisations de droits humains et d’éducation civique d’inspiration chrétienne) in de hoofdstad Kinshasa. Hij sensibiliseert verschillende actoren rond cruciale politieke uitdagingen, hij ontmoet beleidsmakers en stelt hen oplossingen voor.

Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen, verzorgt de inleiding. Charis Basoko geeft een getuigenis. Daarna gaan zij samen met beleidsmedewerker Nadia Nsayi van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen in gesprek onder leiding van journalist Guy Poppe.

Dinsdag 17 oktober om 19u30 in De Markten
‘Kleine Helden’ is een initiatief van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, in samenwerking met Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Amnesty International Vlaanderen. Toegang is gratis, maar graag vooraf inschrijven: