HumanARTistic Project

hap

 

Human(art)istic Project onderzoekt de betekenis van een vrij(kunst)zinnig humanisme op basis van volgende pijlers:

  • een jaarlijks forum voor reflectie en dialoog over de invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op onze denk- en leefwijze
  • een permanent platform waar wetenschappers uit verschillende disciplines, kunstenaars, professionelen en ervaringsdeskundigen hun visies kunnen uitwisselen
  • het toekennen van een centrale plaats aan diverse kunstvormen en media. Kunst en creativiteit bevorderen het experimentele vermogen en maken nieuwe denkbeelden waarneembaar en publiek
  • het opstarten van pilootprojecten die de gemeenschapsvorming en de menselijkheid bevorderen in Brussel.

Voor meer info: http://www.humanartistic.org/