FESTIVAL MATONGE – EUROPA

De Europese wijk en Matonge liggen geografisch vlak naast elkaar, maar zijn socio-economisch totaal verschillende wijken. De Troonlaan vormt de scheidingslijn. In beide gevallen zijn het vooral de gebruikers van de wijk die het imago van de wijk kleuren. Over beide wijken bestaat er een heel eenduidig, monolithisch beeld. Dit project wil echter ingaan op de diversiteit die aanwezig is in deze wijken en wil de gebruikers/bewoners van beide wijken met elkaar in contact brengen.

alle info + volledige programma:
http://www.festival-matongeurope.be/

mateur

Regelmatig horen we mensen beweren dat de Europese wijk ‘oprukt’ en de identiteit van het aanpalende Matonge in gevaar zou kunnen brengen. Is dat wel zo? Hoe kijken ze naar elkaar, met respect, onverschilligheid of wantrouwen? Welke dynamieken bestaan er tussen de wijken? Is de scheiding tussen beide wijken echt zo drastisch als men doet uitschijnen?

Tussen de Europese wijk en Matonge zijn heel wat parallellen te trekken: in beide gevallen zijn het de gebruikers die het karakter van de wijk bepalen, en niet de bewoners.
Voor expats is de Europese wijk in de eerste plaats hun werkplaats. De wijk bestaat vooral uit bureaus, er wonen slechts weinig mensen. Beschouwen expats de Europese wijk als hùn wijk?
Er wonen veel minder Afrikanen in Matonge dan men zou vermoeden. Het imago van de wijk wordt bepaald door de Afrikaanse gemeenschap die er komt winkelen. Beschouwen zij Matonge als hùn wijk? Er zijn ook expats die in Matonge wonen en in de Europese wijk werken. Beschouwen zij dat als twee verschillende werelden?

Met dit project willen we uitzoeken welke uitwisselingen er tussen beide wijken plaatsvinden, nagaan wat de bewoners/gebruikers van elkaar weten en welke clichés er de ronde doen, en ook en vooral: informatie uitwisselen en bruggen bouwen tussen de gebruikers/bewoners van beide wijken.

ME PROGRAMMA