Boekvoorstelling: ‘Wanneer we spreken over kolonisatie’

Wanneer we spreken over kolonisatie, is een bundeling essays van Donatien DIBWE dia Mwembu, Sindani KIANGU, Pamphile MABIALA MANTUBA-NGOMA, Jean-Marie MUTAMBA MAKOMBO en Jacob SABAKINU Kivilu. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat in Vlaanderen verschijnt van Congolese historici, opgeleid en werkzaam in de Democratische Republiek Congo.

Kunstenaars laten Congolezen spreken over kolonisatie

www.publiekeacties.org

https://www.facebook.com/publiekeacties/