Workshop Afrikaanse gezeldschapspelen

Je kan een namiddag opvullen met het spelen van typisch Afrikaanse gezeldschapspelletjes. Er wordt vorozien in omkadering voor de uitleg en eventuele demonstraties.

Deze workshop kan op elke moment van de dag, 7 op 7, aangevraagd worden.

Kosprijs: 120euro/uur   – 150euro/2uur
Reservatie: info@kuumba.be